Tuples ve Optional


TUPLES:
Bir değişkene bir kişinin hem isim, hem yaş, hem meslek bilgilerini saklama.
var personel1 = (“Ali”, 24, “Öğretmen”)
Not: dizilerdeki gibi her bir değere index atar.
Not: String, Int vs. aynı değişkende olabilir.
print(personel1.0) -->Ali print(personel1.1) --> 24
Not: index no yerine, ifadeler kullanılabilir.
var personel2 = (isim:”Ali”,yas:29, meslek:”doktor”)
print(personel2.yas) --> 29
let araba = (“mavi”, 250000)
let (renk,fiyat) = araba
print(renk) ------>mavi


let http404Error = (404, “Sayfa Bulunamadı”)
let OndanKucukAsalSayilar = (2, 3, 5, 7)
let (statusCode, _) = http404Error
let (x,y) = http404Error
print(x) ----------> 404


Optional
var y:String? = “Swift” //Kesin değer değil
print(x) -->Optional(“Swift”)
print(x!) -->Swift //Cast edildi.
Print (x ?? “Boş değer”) -->Swift //Cast edildi.


let Sayi1 = “123”
var k = Int(Sayi1)
print(k) -------> Optional(123)
print(k!) -------> 123

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.