Versiyon ve Build Bilgisi


Uygulamaların genellikle ayarlar kısmında ya da menü altında belirtilen versiyon ve / veya build numarasının gösterimi için aşağıdaki kodları kullanmaktayız;

for in döngüsünde where ile koşul oluşturma


for in döngüsünde where ile koşul oluşturma

for in döngüsü içerisinde where anahtar sözcüğü kullanılarak koşul belirtilmesi ve uygun elemanları seçmemiz mümkündür.
Calisanlar sınıfı türündeki nesnelerden oluşan “array” isimli dizinin Firma property’sindeki değer “Apple” olan çalışanlar diğerlerinden ayrıştırılmak isteniyor:

class Calisanlar {
private var isim: String
private var firma: String
init(isim: String, firma: String) {
self.isim = isim
self.firma = firma }

Döngüler


Döngüler:

For in Döngüsü:

for sayi in 1...3{       1                                                var bitis:Int=3
print(sayi) ---------> 2                                                for sayi in 1...bitis
}                               3                                               {print(sayi) --> 1
                                                                                  }                       2
                                                                                                           3
Not: sayi değişkenine 1'den 3'e, 3te dahil sayıları at.


var dizi=[“Kars”,”İzmir”,”Sivas”,”İstanbul”]
for eleman in dizi{             Kars
print(eleman) -------------> İzmir
}                                         Sivas
                                           İstanbul

Kontrol Yapıları ve Veri İşlemleri


Kontrol Yapıları ve Veri İşlemleri:
If Else Kontrol Yapısı:
var yas:Int = 13
if sayi < 10 && sayi > 5
{
print (“Sayı belirlenen aralıkta”)
}else if sayi<5
{
print(“Sayı 5 ten Küçük”)
}else
{
print(“Sayı aralığın dışında”) --> Sayı aralığın dışında
}

String Verilerle Çalışma


String Verilerle Çalışma:
Her string ifade bir diziyi temsil eder. Yani karakterler bir araya gelir ve bir dizi oluşturur.
Append (Karakter Ekleme):
var isim:String = “Ali”
var karakter:character = “@”
isim.append(karakter) --> Ali@


var isim2 = “atakan”
isim2.append(character(“+”)) --> atakan+

Operatörler


Operatörler:
Operatörler işlevlerine göre aritmetik ve lojik olmak üzere iki kategoriye ayrılır.
Aritmetik Operatörler:
var sayi = 6/2 -->3
var sayi 5/2 --> 2
var sayi:Float = 5/2 --> 2,5
var sayi1 = 5 % 2 //MOD(%) kalan bulma -->1
Arttırma Operatörü (+=)
var sayi1=1
sayi+=5
print(sayi1) --> 6

Dizi İçinde Dizi Oluşturma ve Dictionary Diziler


Önceki konumuz Diziler'in devamı...

Dizi içinde dizi oluşturma:
var dizi = [
hayvanlar”:[“kelebek”,”civciv”,”at”,”timsah”],
meyveler”:[“vişne”,”kiraz”,”portakal”,”muz”],
nesneler”:[“kalem”,”defter”,”masa”,”sandalye”]
]
Not: Dizi içinde her diziye isim verilebilir.
Meyveler dizisindeki elemanlara ulaşmak için;

dizi[“meyveler”]
print(dizi[“meyveler”]!.count) --> 4
print(dizi[“meyveler”]![2]) --> portakal
dizi[“meyveler”]!.append(“şeftali”)
print(dizi[“meyveler”]![dizi[“meyveler”]!.count-1])
-->şeftali


Dizi içinde bir diziyi silmek;
dizi.removeValue(forKey: “nesneler”)