Decodable & Encodable

Encoding ve Decoding

JSON gibi yapıların verileri encoding ve decoding hale getirilebilir.
Swift standart kütüphanesi, veri kodlama ve kod çözme için standartlaştırılmış bir yaklaşım tanımlamaktadır. Bunlar, özel türlerde Encodable ve Decodable protokolleri uygulanarak sağlanabilir. Bu şekilde JSON verileri okuyabiliriz ya da kendi verilerimizi JSON formatına çevirebiliriz. Hem kodlamayı hemde kod çözmeyi sağlayan yapımız da Codable olmaktadır.

Ekranın açık kalması ve tuş kilidinin devre dışı bırakılmasıUygulamamız açıldıktan sonra uygulamayı kullanırken tuş kilidinin devreye girmesini istemiyorsak ve uygulama açık kaldıkça ekranında hep açık kalmasını istersek aşağıdaki kodu appDelegate içerisine yazmamız çözüm olacaktır;

Versiyon ve Build Bilgisi


Uygulamaların genellikle ayarlar kısmında ya da menü altında belirtilen versiyon ve / veya build numarasının gösterimi için aşağıdaki kodları kullanmaktayız;

for in döngüsünde where ile koşul oluşturma


for in döngüsünde where ile koşul oluşturma

for in döngüsü içerisinde where anahtar sözcüğü kullanılarak koşul belirtilmesi ve uygun elemanları seçmemiz mümkündür.
Calisanlar sınıfı türündeki nesnelerden oluşan “array” isimli dizinin Firma property’sindeki değer “Apple” olan çalışanlar diğerlerinden ayrıştırılmak isteniyor:

class Calisanlar {
private var isim: String
private var firma: String
init(isim: String, firma: String) {
self.isim = isim
self.firma = firma }

Döngüler


Döngüler:

For in Döngüsü:

for sayi in 1...3{       1                                                var bitis:Int=3
print(sayi) ---------> 2                                                for sayi in 1...bitis
}                               3                                               {print(sayi) --> 1
                                                                                  }                       2
                                                                                                           3
Not: sayi değişkenine 1'den 3'e, 3te dahil sayıları at.


var dizi=[“Kars”,”İzmir”,”Sivas”,”İstanbul”]
for eleman in dizi{             Kars
print(eleman) -------------> İzmir
}                                         Sivas
                                           İstanbul

Kontrol Yapıları ve Veri İşlemleri


Kontrol Yapıları ve Veri İşlemleri:
If Else Kontrol Yapısı:
var yas:Int = 13
if sayi < 10 && sayi > 5
{
print (“Sayı belirlenen aralıkta”)
}else if sayi<5
{
print(“Sayı 5 ten Küçük”)
}else
{
print(“Sayı aralığın dışında”) --> Sayı aralığın dışında
}

String Verilerle Çalışma


String Verilerle Çalışma:
Her string ifade bir diziyi temsil eder. Yani karakterler bir araya gelir ve bir dizi oluşturur.
Append (Karakter Ekleme):
var isim:String = “Ali”
var karakter:character = “@”
isim.append(karakter) --> Ali@


var isim2 = “atakan”
isim2.append(character(“+”)) --> atakan+