Diziler


Diziler:
var sehirler = [“izmir”, “istanbul”, “manisa”]
var veriler = [25, 24, 23]
var dizi:[String]=[“atakan”,”cengiz”]
Not:Veri tipi boş bırakılırsa NSArray


Dizinin eleman sayısını öğrenme: sehirler.count-->3

Diziye eleman ekleme: sehirler.append(“Ankara”)
sehirler += [“Antalya”]
plakalar += [1,2,3]
En sona eleman ekleme yapılır. Çokluda eklenebilir.
Sehirler.insert(“sivas”, at:2) //3. sıraya ekler.
Not: İndeks değeri 0'dan başlar.


var dizi2 = [“kemal”,”ali”,”veli”,”kurt”,”cem”,”ayşe”,”can”]
dizi2[2...5] = [“Cem”]
print(dizi2.count) --> 4 yazar ekrana
Not: 2,3,4,5index elemanları çıkar Cem elemanı ekle.
print(dizi2) --> [“kemal”,”ali”,”neriman”,”can”]Elemanlar arasında gezinme:
sehirler.first // sehirler dizisindeki ilk eleman
sehirler.last //sehirler dizisindeki son eleman
sehirler[1] //1 index nolu 2. sıradaki eleman


Eleman silme ve diziyi boşaltma:
sehirler.removeFirst( ) //ilk elemanı siler
sehirler.removeLast( ) //son elemanı siler
sehirler.remove(at: 2) //2 nolu indexi siler
sehirler.remove(at: sehirler.count-1) //sonu siler


sehirler.removeAll( ) //Diziyi boşaltır
sehirler = [ ] //Diziyi boşaltır

Dizilerde sıralama işlemi:
var arabalar =[“BMW”,”Mercedes”,”Audi”,”Jaguar”]
arabalar.sort( ) --> Audi, BMW, Jaguar, Mercedes
print(arabalar[2]) --> Jaguar
sort( ) //Küçükten büyüğe sıralama yapar.


arabalar.sort {$0>$1}
print(arabalar[2]) --> BMW
Not: $0 ilk terimi $1 ikinci terimi temsil eder.


Dizilerde arama ve filtreleme işlemi:
index(of: String ) //Eleman dizi içinde varsa index numarası, yoksa -1(nil) değeri döner.
arabalar.index(of: “Audi”) --> 2 döner
arabalar.index(of: “Toyota”) --> nil döner


Filtreleme işlemi:
var sayilar =[2,8,3,5,1,7]
var filtre = sayilar.filter{$0>3}// 8,5,7
sayilar dizisinde çift sayılar yani 2 ile bölümünde kalanı 0 olanları döndür;
var ciftSayilar = sayilar.filter{$0 % 2 == 0}--> 2, 8


Reduce ile dizi elemanlarını işleme tabi tutma:
var sayilar =[2,8,3,5,1,7]
var toplama = sayilar.reduce(0){$0 + $1}
print(toplama) -->26
Not: reduce(1) parantez içine 1 yazarsak 1ide toplama alıp sonuç 27 olurdu.


var carpma = sayilar.reduce(1){$0 * $1}
print(carpma) -->1680
Not: Reduce(0) parantez içindeki etki elemanını 0 yazarsak çarpıma girer sonuç 0 olur.


Repeat işlemi:
Bir veriyi çoğaltmak için.
var tekrar = Array (repeating:”kalem”, count: 5)
-->[“kalem”, “kalem”, “kalem”, “kalem”, “kalem”]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.