Veri Türleri ve Tip Dönüşümleri


Veri Türleri:
Metin Tabanlı Tipler:
String Veri Tipi:
var metin2:String = “Dünya”
“Merhaba” + metin2 --------->Merhaba Dünya
var str = “ ”
var str1 = String()
str += “Merhaba”
str1 = str
str1 += “swift” ------------------>Merhaba swift
print(str)--------------------------> Merhaba
var count = str.count -----------> 7
Character Veri Tipi: Saklanan karakter harf, rakam veya bir noktalama işaretidir. 2 baytlık veri tipidir.
var karakter1:character = “!”


Tam Sayı Tipleri:
Int 64 bit işaretli UInt 64 bit işaretsiz
Int8 8 bit işaretli UInt8 8 bit işaretsiz
Int16 16 bit işaretli UInt16 16 bit işaretsiz
Int32 32 bit işaretli UInt32 32 bit işaretsiz
Int64 64 bit işaretli UInt64 64 bit işaretsiz
Not: 8 bitlik işaretli veri tipi 28=256 sayı alabilir. İşaretli olduğu için -128 ile +127 arasındaki değerleri alabilir. var sayi1:Int = 25

Reel Sayı Tipleri:
Float 32 bit işaretli
Double 64 bit işaretli
var ondalikSayi1:Float = 10.2
var ondalikSayi2:Double = 5.5
Reel sayı tiplerinde yapılan bölme işleminde kalan varsa ondalık kısımda gösterilir.
Mantıksal Veri Tipleri:
Bellekte en az yer kaplayan veri tipleridir.
0 --> False 1--> True
Bool Veri Tipi:
True yada False değeri saklar. 1 bayt yer kaplar. Askerlik durumu, evli-bekar, kadın-erkek gibi 2 ihtimalli bilgilerde kullanılır.
var askerlikDurumu:Bool = False -->False
!askerlikDurumu --> true
askerlikDurumu -->false
Not: ! İşareti Bool tipinde değişkenin başına konunca değerin tersini verir. Fakat değişken içinde asıl değer değişmez, o an içindeki değişkenin tersini verir.


Tip Dönüşümleri:
var isim:String = “Mehmet”
var yas:Int = 60
isim + yas + “yaşındadır.” //Hata
Int to String (Casting)
isim + yas.description + “yaşındadır.”
-->Mehmet 60 yaşındadır.
Ya da isim + String(yas) + "yaşındadır."
Not: Eğer sayısal bir ifadeyi bir kontrol üzerine yazdırmak istediğimizde bu veriyi string tipine dönüştürüp öyle yazdırmamız gerekmektedir.
var sayi:String = “5”
sayi + 4 //Hata
String to Int (Casting)
Int(sayi)! + 4
Not: ! işareti nil yani boş olmayacağı anlamına gelir.
var sayi1: Float = 13.5 //Int olursa sadece 13
var sayi2: Int = 4
print(sayi1*sayi2) //Hata
print(sayi1*Float(sayi2))


Sabit Tanımlama:
let dogum_tarihi:Int = 1988
dogum_tarihi = 1989 //Hata
Not: let ile sabit tanımlandıktan sonra değişken değişmez.


Veri İşlemleri:
TypeAlias:
Değişken türünün ismini değiştirme. “String” yerine “Metinsel” diye tür isimlendirme.
Typealias metinsel = String
var isim: metinsel = “Ali” --> Ali
var isim:metinsel = 7 // Hata

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.