Enumeration - 1

Enumeration

Enumaration aynı tipteki benzer yapıların gruplamasında kullanılan yapıdır.

enum Yonler{
case dogu
case bati
case kuzey
case guney
}

enum Gezegenler{
case merkur, venus, dunya, mars, jupiter, saturn, uranus, neptun
}

var evinCephesi = Yonler.bati //uzun gösterim
evincephesi = .dogu  //kısa gösterim


enum barkod{
case upc(Int,Int,Int,Int) //tek boyutludur
case qrCode(String) //iki boyutludur
}

var normalbarkod = barkod.upc(22, 1234, 0, 536)
var karekod = barkod.qrCode(“Türkçe Swift”)

enum Sayilar:Int{
case Bir = 1, iki, Uc, Dort, Bes //ilk parametreyi tanımladıktan sonra kendisi devamını hesaplar
}

let bes = Sayilar.Bes
print(bes.rawValue) --> 5

enum Sehirler:String{
case Ankara = "Başkenttir"
case İzmir = "Boyoz ve gecreği ile meşhur"
}

let sehir = Sehirler.İzmir
print(sehir.rawValue) --> Boyoz ve gecreği ile meşhur
enum Hata:Error{
case sunucuHatasi(sebep:String)
case kullaniciHatasi(sebep:String)
}

let hata = Hata.kullaniciHatasi(sebep: "Kullanıcı hatalıdır")
print(hata) --> kullaniciHatasi("Kullanıcı hatalıdır")

Enum türlerinden amaç kısıtlı sayıda seçeneğe sahip olan olguları hem sayısal düzeyde hem isimlerle nitelemektir. Örneğin haftanın günleri, yönler, renkler gibi olgular tipik olarak enum türleriyle temsil edilebilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.