Enumeration - 1

Enumeration

Enumaration aynı tipteki benzer yapıların gruplamasında kullanılan yapıdır.

enum Yonler{
case dogu
case bati
case kuzey
case guney
}

enum Gezegenler{
case merkur, venus, dunya, mars, jupiter, saturn, uranus, neptun
}

var evinCephesi = Yonler.bati //uzun gösterim
evincephesi = .dogu  //kısa gösterim


enum barkod{
case upc(Int,Int,Int,Int) //tek boyutludur
case qrCode(String) //iki boyutludur
}

var normalbarkod = barkod.upc(22, 1234, 0, 536)
var karekod = barkod.qrCode(“Türkçe Swift”)

enum Sayilar:Int{
case Bir = 1, iki, Uc, Dort, Bes //ilk parametreyi tanımladıktan sonra kendisi devamını hesaplar
}

let bes = Sayilar.Bes
print(bes.rawValue) --> 5

enum Sehirler:String{
case Ankara = "Başkenttir"
case İzmir = "Boyoz ve gecreği ile meşhur"
}

let sehir = Sehirler.İzmir
print(sehir.rawValue) --> Boyoz ve gecreği ile meşhur
enum Hata:Error{
case sunucuHatasi(sebep:String)
case kullaniciHatasi(sebep:String)
}

let hata = Hata.kullaniciHatasi(sebep: "Kullanıcı hatalıdır")
print(hata) --> kullaniciHatasi("Kullanıcı hatalıdır")

Enum türlerinden amaç kısıtlı sayıda seçeneğe sahip olan olguları hem sayısal düzeyde hem isimlerle nitelemektir. Örneğin haftanın günleri, yönler, renkler gibi olgular tipik olarak enum türleriyle temsil edilebilmektedir.