Fonksiyonlar


Fonksiyonlar:

func alertGoster()
{
let alert = UIAlertView()
alert.title = “Fonksiyonlar”
alert.message = “Temel Fonksiyonlar”
alert.addButtonWithTitle(“Tamam”)
alert.show()
}
@IBAction func button1(sender:AnyObject)
{alertGoster()
}
@IBAction func button2(sender:AnyObject)
{alertGoster()
}
Not: Her iki butona tıklanıldığında üstteki fonksiyon çalışır.

Parametreli Fonksiyonlarfunc alertGoster(baslik:String, mesaj:String)
{
let alert = UIAlertView()
alert.title = baslik
alert.message = mesaj
alert.addButtonWithTitle(“Tamam”)
alert.show()
}
@IBAction func button1(sender:AnyObject)
{alertGoster(“Button1”,mesaj: “Button1 tıklandı”)
}
@IBAction func button2(sender:AnyObject)
{alertGoster(“button2”, mesaj:”Button2 tıklandı”)
}

Fonksiyonların Geriye Değer Döndürmesi

func topla(sayi1:Int, sayi2:Int) -> Int
{return sayi1 + sayi2
}
labelSonuc.text= topla(3, sayi2:9).description
------->12


func atakan (gelen1:String) -> String
{return “Atakan ” + gelen1
}
var str:String = atakan(“Kurt”) ----> Atakan Kurt

Fonksiyonların Birden Fazla Değer Döndürmesi

func dortIslem(sayi1:Int, sayi2:Int) -> (toplam:Int, fark:Int, carp:Int, bolum:Int)
{return
(sayi1+sayi2,sayi1-sayi2,sayi1*sayi2,sayi1/sayi2)
}
lblTop.text = dortIslem(6,sayi2:3).toplam.description
------>9
lblFark.text = dortIslem(6,sayi2:3).fark.description
------>3
lblCarp.text = dortIslem(6,sayi2:3).carp.description
------>18
lblBol.text = dortIslem(6,sayi2:3).bolum.description
------>2


func cokluDeger(arr:[Int]) ->(ilk:Int, son:Int)
{return(arr[0], arr[arr.count-1])
}
var sonuclar = cokluDeger([-1, 10, 25, -25, 4, 7])
print(sonuclar.ilk) ---> -1
print(sonuclar.son)---> 7

Fonksiyonların Dizi Türünde Parametre Alması

func Ortalama (sayilar:[Int]) -> Float {
var top = 0
var adt = 0
for s in sayilar{
top += s
adt += 1
}
return Float(top) / Float (adt)
}
var s = Ortalama (sayilar:[9, 3, 5, 12])
print (“Ortalama: \(s)”)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.