Kontrol Yapıları ve Veri İşlemleri


Kontrol Yapıları ve Veri İşlemleri:

If else Kontrol Yapısı:

var yas:Int = 13
if sayi < 10 && sayi > 5
{
print (“Sayı belirlenen aralıkta”)
}else if sayi<5
{
print(“Sayı 5 ten Küçük”)
}else
{
print(“Sayı aralığın dışında”) --> Sayı aralığın dışında
}


Switch Case Yapısı:

Eğer bir değişkene göre birden fazla olasılığın söz konusu ise kullanılır.
var not = 58
switch not {
case 0...44: print (“aldığınız not 1”)
case 45...54:print(“aldığınız not 2”)
case 55...69:print(“aldığınız not 3”)
case 70...84:print(“aldığınız not 4”)
case 85...100:print(“aldığınız not 5”)
default:print(“girdiğiniz not hatalı”)
} -->aldığınız not 3


var karakter:Character = “e”
switch karakter{
case “a”,”e”,”ı”,”i”,”o”,”ö”,”u”,”ü”:print(“sesli harf”)
default:print(“sessiz harf veya başka bir karakter”)
} -->sesli harf


let (x, y) = (50, 150)
switch (x,y){
case (10,20): print(“10 ve 20”)
case ( _ , 50):print(“y=50”) // _ herhangi bir değer.
default:print(“değer bulunamadı”)
} -->değer bulunamadı


Switch İfadesinde Where Deyimi:

let sonuc= (-10, 10)
switch sonuc {
case let (x,y) where x==y:print(“x y'ye eşit”)
case let (x,y) where x==-y:print(“x -y'ye eşit”)
default:print(“koşul sağlanamadı”)
}

var sayi = -10
switch sayi{
case let negatifSayi where sayi<0:
sayi = sayi * -1
print(“Negatif sayı işareti ters çevirildi, yeni sayı= \(sayi)”)
break
default:
break
}

Ternary (Üçlü) İfade

var test = “Swift”
var a = test != nil ? true:false
print(a) //true
var test1:String?
var b = test1 != nil ? true:false
print(b) //false

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.