for in döngüsünde where ile koşul oluşturma


for in döngüsünde where ile koşul oluşturma

for in döngüsü içerisinde where anahtar sözcüğü kullanılarak koşul belirtilmesi ve uygun elemanları seçmemiz mümkündür.
Calisanlar sınıfı türündeki nesnelerden oluşan “array” isimli dizinin Firma property’sindeki değer “Apple” olan çalışanlar diğerlerinden ayrıştırılmak isteniyor:

class Calisanlar {
private var isim: String
private var firma: String
init(isim: String, firma: String) {
self.isim = isim
self.firma = firma }


var isim: String {
get {
return isim }
set(val) {
isim = val } }
var Firma: String {
get {
return firma }
set(val) {
firma = val } }

func Goster() {
print(“\(isim): \(firma)”) } }
var array:[Calisanlar] = [Calisanlar]()
array.append(Calisanlar(isim: “Atakan”, firma: “iOS”))
array.append(Calisanlar(isim: “Aycan”, firma: “Hukuk”))
array.append(Calisanlar(isim: “Erkan”, firma: “Elektrik”))
array.append(Calisanlar(isim: “Jobs”, firma: “apple”))
array.append(Calisanlar(isim: “Wozniak”, firma: “apple”))
Calisanlar türündeki nesnelerden oluşan array dizisinde aşağıdaki gibi bir iterasyon yapılarak firma bilgisi “apple” olan elemanlar (nesneler) seçilebilir:
for c in array {
if (c.Firma == “apple”) {
c.Goster() } }
* "where" anahtar sözcüğü dizi isminin yanına getirilerek aynı işlem daha temiz bir kodlamayla gerçekleştirilebilir.
for c in array where c.Firma == “apple” {
c.Goster() }


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.