String verilerde boşlukların kaldırılması


Tüm boşlukların silinmesi için;

import UIKit

extension String {
    func removingWhitespaces() -> String {
        return components(separatedBy: .whitespaces).joined()
    }
}

var str = "   TR54 5454 5001 0001 0012 5002 03 "

str = str.removingWhitespaces()

print(str// TR545454500100010012500203
Başlangıç ve sondaki boşlukların silinmesi;

var str = "  Merhabalar, bu metindeki başlangıç ve sondaki boşluklar silinecektir.  "

let trimmedString = str.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)

print(trimmedString) //Merhabalar, bu metindeki başlangıç ve sondaki boşluklar silinecektir.

Karşılaştığım sorun; Json veride çektiğim iban numarasında her 4 hanede bir boşluk gelmekteydi. iban'da Tr ile birlikte toplamda 26 karakter olarak işleme almam gerektiğinden gelen boşlukları kaldırmamda yardımcı olan extension yukarıdadır.

 """
     __,
     (      o /) _/_
     `. , , , , // /
    (___)(_(_/_(_ //_ (__
           /)
          (/
                 """

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.