Operatörler


Operatörler:
Operatörler işlevlerine göre aritmetik ve lojik olmak üzere iki kategoriye ayrılır.
Aritmetik Operatörler:
var sayi = 6/2 -->3
var sayi 5/2 --> 2
var sayi:Float = 5/2 --> 2,5
var sayi1 = 5 % 2 //MOD(%) kalan bulma -->1
Arttırma Operatörü (+=)
var sayi1=1
sayi+=5
print(sayi1) --> 6

Azaltma Operatörü (-=)
var sayi2= 7
sayi2 -= 3
print(sayi2) --> 4
Lojik Operatörler:
Programın bir yerde davranışını birden fazla koşul belirleyecekse lojik operatörlere başvurmak gerekiyor.
Karşılaştırma Operatörleri:
Eşit, büyük, küçük karşılaştırması. True yada False döner.
Eşitlik operatörü (==):
var sayi1 = 5
var sayi2 = 3
sayi1 == sayi2 --> false
Örnek: Sözlük uygulaması.
var sozluk [
kitap”:”book”,
araba”:”car”,
fare”:”mouse”,
klavye”:”keyboard”]
var kelime =”masa”
if sozluk[kelime]==nil{
print(“Aradığınız kelime bulunamadı.”)
}
else{
print(sozluk[kelime])
} --> Aradığınız kelime bulunamadı.
Büyüktür (>) Büyük Eşittir (>=) Operatörü:
var sayi1=5
var sayi2=3
sayi1>sayi2 -->true sayi2>sayi1-->false
saiyi1>=sayi2 --> true sayi2>=sayi1-->false
Değil (NOT) ! Operatörü:
1- Bool veri tipinde, mevcut değerin tersini alabiliriz. True değeri False yapar. Mevcut değerin aslını değiştirmeden tersini verir.
var evli = false
!evli --> true
2- Değişken sonuna konulunca değişkenin ileride nil yani boş olabileceğini belirtir.
var isim: String
isim = “ali”
isim = nil //uyarı verir çözüm; var isim:String!
3- Karşılaştırma işleminde çift eşittir (==) eşit mi? anlamına gelirken, != eşit değil mi? Sorgusunu yapar. Eşit değilse true, eşitse false yapar.
VE (AND) && Operatörü:
Bir veya birden fazla olan karşılaştırma işlemlerinde her sonucun true dönmesi ile true sonuç verir.
var sayi = 5 var sayi = 5
sayi>1 && sayi <8 -->true sayi>1&&sayi<4->false
VEYA (OR) || Operatörü:
İşlemlerden bir tanesi true ise sonuç true döner;
var sayi = 5 var sayi = 5
sayi>1 || sayi<4-->true sayi>8 || sayi<4 -->falseHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.