TextField Karakter Sayısı Sınırlandırma

Karakter sayısını belirlediğimiz miktara gelince yazmayı durduran fonksiyon(karakter sınırlaması);


func textField(_ textField: UITextField, shouldChangeCharactersIn range: NSRange, replacementString string: String) -> Bool {

        
        guard let text = textField.text else {
            return true
        }
        
        if (textField == self.txtOTP) {
            let newLength = text.characters.count + string.characters.count - range.length
            return newLength <= 5
        } else {
            return true
        }

    }Not: txtOTP bizim oluşturduğumuz textField komponentidir.