User Defaults (Verileri Kullanıcı Varsayılanlarıyla Kalıcı olarak Depolama)

UserDefault (Verileri Kullanıcı Varsayılanlarıyla Kalıcı olarak Depolama) String array

Save array
let array = ["horse", "cow", "camel", "sheep", "goat"]

let defaults = UserDefaults.standard
defaults.set(array, forKey: "SavedStringArray")
Retrieve array
let defaults = UserDefaults.standard
let myarray = defaults.stringArray(forKey: "SavedStringArray") ?? [String]()

Int array

Save array
let array = [15, 33, 36, 723, 77, 4]

let defaults = UserDefaults.standard
defaults.set(array, forKey: "SavedIntArray")
Retrieve array
let defaults = UserDefaults.standard
let array = defaults.array(forKey: "SavedIntArray")  as? [Int] ?? [Int]()

Bool array

Save array
let array = [true, true, false, true, false]

let defaults = UserDefaults.standard
defaults.set(array, forKey: "SavedBoolArray")
Retrieve array
let defaults = UserDefaults.standard
let array = defaults.array(forKey: "SavedBoolArray")  as? [Bool] ?? [Bool]()

Date array

Save array
let array = [Date(), Date(), Date(), Date()]

let defaults = UserDefaults.standard
defaults.set(array, forKey: "SavedDateArray")
Retrieve array
let defaults = UserDefaults.standard
let array = defaults.array(forKey: "SavedDateArray")  as? [Date] ?? [Date]()

UserDefaults Tümünü Temizleme

let domain = Bundle.main.bundleIdentifier!  UserDefaults.standard.removePersistentDomain(forName: domain) UserDefaults.standard.synchronize()
print("logoutArray\(Array(UserDefaults.standard.dictionaryRepresentation().keys))")

Kaynak : stackoverflow.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederim.