Xcode Gerçek Cihazda Run Edilmesinde Uygulama Açılışının(Launch) Bekletilmesi

Genellikle Push Notification işlemlerinin test edilmesinde gelen bildirime tıklanarak uygulamanın açılması sağlandığında debug işlemi yapılmak istenir. Tabi bu durumda Xcode üzerinde ayarlarımızı yapmadığımız sürece Xcode launch'ı default olarak outomatically çalışacağından run edildiği zaman uygulama otomatik açılacaktır.
Xcode üzerinden uygulama run edildiği zaman uygulamanın bizim tarafımızdan app tıklanarak açılması yada bildirime tıklanması ile uygulamanın açılmasını istersek yapmamız gerekenler;

TextField Karakter Sayısı Sınırlandırma

Karakter sayısını belirlediğimiz miktara gelince yazmayı durduran fonksiyon(karakter sınırlaması);


func textField(_ textField: UITextField, shouldChangeCharactersIn range: NSRange, replacementString string: String) -> Bool {

        
        guard let text = textField.text else {
            return true
        }
        
        if (textField == self.txtOTP) {
            let newLength = text.characters.count + string.characters.count - range.length
            return newLength <= 5
        } else {
            return true
        }

    }

.dSYM Dosyası

Where ".dSYM" file is located in crash reports

1. Xcode içinde proje açıkken, Window -> Organizer seçilir ve arşiv ekranı açılır.

User Defaults (Verileri Kullanıcı Varsayılanlarıyla Kalıcı olarak Depolama)

UserDefault (Verileri Kullanıcı Varsayılanlarıyla Kalıcı olarak Depolama) 


String array

Save array
let array = ["horse", "cow", "camel", "sheep", "goat"]

let defaults = UserDefaults.standard
defaults.set(array, forKey: "SavedStringArray")

Collection Type

Swift içerisinde Array, Set ve Dictionary olmak üzere 3 temel collection type mevcuttur. Array içerisinde tekrarlı veri saklayabilen düzenli bir yapıdır. Set ise farklı olarak hem düzensizdir hemde varolan bir nesne tekrar eklenemez. Dictionary ise key-value ilişkisi şeklinde veri saklayabilen bir yapıdır. Yapısal olarak Objective-C’deki NSArray, NSSet ve NSDictionary ile aynı yapıdadır.

Swift Hakkında


Swift, C ve Objective-C yazılım dilleri tabanlı oluşturulmuş bir yazılım dilidir. Uygulama geliştiriciler, uygulama geliştirirken Cocoa ve Cocoa Touch uygulama katmanlarından faydalanırlar.